Skipurit

Skipurit sýnir stjórnunarmynstur og skiptingu starfseminnar í deildir og undirdeildir ásamt helstu boðleiðum. Skólinn skiptist í þrjú meginsvið, yfirstjórn, kennslusvið og þjónustusvið.

Síðast uppfært 10. október 2016

Síðast uppfært: 08. ágúst 2017