Áfallaráð Menntaskólans við Hamrahlíð

Hlutverk áfallaráðs er í meginatriðum að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. Lykilatriði er að í hverju tilviki sé mótuð skýr og afdráttarlaus vinnuáætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð og hvernig beri að bregðast við. Ætlast verður til að meðlimir ráðsins sæki námskeið í sálrænni og líkamlegri skyndihjálp.

Áfallaráð skipa: Rektor/konrektor/áfangastjóri, náms- og starfsráðgjafi, sálfræðingur, fulltrúi skrifstofu og einn kennari. Nöfn meðlima áfallaráðs eru aðgengileg á síðunni Nefndir og teymi.

Áfallaráðið getur einnig leitað til: Forseta nemendafélagsins, félagsmála- og forvarnafulltrúa skólans og prests.

Rektor er formaður ráðsins og hann kallar áfallaráðið saman þegar þörf krefur. Ákvarðanavaldið liggur hjá honum og hann sér að jafnaði um samskipti við fjölmiðla.

Sálfræðingur og náms- og starfsráðgjafi eru þeir starfsmenn innan skólans sem hafa sérfræðiþekkingu á viðbrögðum fólks við válegum tíðindum. Þeirra hlutverk er fyrst og fremst að skipuleggja sálræna skyndihjálp við þann/þá sem fyrir áfalli verða.

Félagsmála- og forvarnafulltrúi er m.a. sálfræðingi og náms- og starfsráðgjafa innan handar við að veita sálræna aðstoð.

Fulltrúi kennara er tengiliður við námstjóra innan skólans og sér um að upplýsingum sé komið til kennara með atbeina þeirra, einnig  sér fulltrúi kennara um að hafa upp á umsjónarkennara nemendans/nemenda og reyna að komast að raun um nánasta vinahóp.

Fulltrúi skrifstofu er sá aðili sem miðlar og tekur við upplýsingum. Hann er sá sem er við símann og aðstoðar við að koma boðum til réttra aðila ef um slys/áfall er að ræða og sér til þess að brugðist sé skjótt við.

 

Síðast uppfært: 10. maí 2024