Inntökuskilyrði og úrvinnsla umsókna

Inntökuskilyrði

Almennt skilyrði þess að hefja nám til stúdentsprófs í Menntaskólanum við Hamrahlíð er að hafa hlotið einkunnina B, B+ eða A í ensku, íslensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Nemendur með A í einni eða fleiri þessara námsgreina fá heimild til þess að fara í hraðferð(ir) á fyrstu önn. Sérstök inntökuskilyrði eru á IB-braut, listdansbraut og fjölnámsbraut

Úrvinnsla umsókna

Val úr stórum hópi umsækjenda byggir að mestu á samanburði einkunna.

  1. Nemendur með eftirtaldar einkunnir í ensku, íslensku og stærðfræði eru í fyrsta forgangshópi:
   • A í öllum þremur greinunum
   • A í tveimur þessara greina og B+ í einni
   • A í einni og B+ í tveimur og þannig koll af kolli niður í B í öllum þremur greinunum

  2. Næst eru þeir nemendur skoðaðir sem hafa C+ í einni áðurnefndri grein en hærri einkunn í hinum tveimur. Komi til þess að greina þurfi milli nemenda ganga þeir fyrir sem hafa hæstu einkunn í Norðurlandamáli, náttúrufræði eða samfélagsfræði. 

Menntamálastofnun hefur sett fram eftirfarandi töflu um hvernig varpa megi bókstafaeinkunnunum yfir í tölur í því skyni að auðvelda samanburð. Skólinn nýtir þessa töflu í útreikningum sínum:

Forgangsflokkar

Nemandi sem uppfyllir ekki ofantalin inntökuskilyrði fær aðeins inngöngu í skólann ef rými leyfir og sérstakar upplýsingar fylgja umsókn sem renna stoðum undir að nemandinn muni standast kröfur skólans um námsárangur.

Nemendur með einkunnina C í íslensku og ensku eiga litla möguleika á að komast inn í skólann. Skólinn býður hins vegar upp á 1. þreps áfanga í stærðfræði og því geta nemendur með C í stærðfræði átt möguleika á skólavist. 

Hraðferðir í byrjunaráföngum

Nemendur með A eða B+ í ensku, íslensku, stærðfræði eða dönsku fá heimild til þess að fara í hraðferð(ir) á fyrstu önn í einhverjum þessara greina.

Ofurhraðferðir á fyrstu önn
Í íslensku, ensku og stærðfræði er boðið upp á hraðferðir sem eru þannig að tveir áfangar eru teknir saman. Hraðferðaráfangarnir heita ÍSLE2AB10, ENSK2AB10 og STÆR2AB10. Áfangarnir eru kenndir með sama tímafjölda og aðrir áfangar, fjórar kennslustundir á viku, en efnistök og yfirferð miðast við að nemendur hafi mjög góð tök á námsefninu. Að loknum þessum áföngum hafa nemendur lokið sem svarar tveimur áföngum (10 einingum) í faginu.

Hraðferð í dönsku
Boðið er upp á hraðferð í fyrsta áfanga í dönsku og heitir hann DANS2AH05. Hann er kenndur í þrjár kennslustundir á viku í stað fjögurra sem þýðir að hraðar er farið yfir efnið en í venjulegum áfanga.

Umsóknir eldri nema

Menntamálastofnun auglýsir hvenær innritun eldri nema, þ.e. þeirra sem koma úr öðrum framhaldsskólum, fer fram. Umsóknir þeirra eru metnar út frá einkunnum úr grunnskóla og námsárangri í framhaldsskóla. Hver umsókn er skoðuð sérstaklega.

Upplýsingar um námsbrautir til stúdentsprófs.

Síðast uppfært: 26. janúar 2023