Prófreglur

Akademísk heilindi gilda í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Nemendur eiga að vera meðvitaðir um hvað eru akademísk heilindi og hvaða reglur gilda um nám og próf í skólanum.

Stefnuna í heild sinni má lesa á heimasíðu skólans en hér fyrir neðan er texti úr henni sem snýr að prófum almennt.

Akademísk heilindi fela meðal annars í sér að virða góða starfshætti í prófum: Nemendur skulu ekki taka með sér óleyfilegt efni í próf og hvorki tala við né trufla aðra nemendur í prófi. 

Hvað telst akademískt misferli? 

Andstæðan við akademísk heilindi er akademískt misferli. 

 • Að afrita efni frá öðrum nemanda eða leyfa öðrum að afrita efni frá sér. 
 • Að ljúka verkefni fyrir annan nemanda. 
 • Að skila inn verkefni sem unnið er af öðrum, t.d. nemanda, foreldri, vini eða einkakennara. 
 • Að stela prófgögnum. 
 • Að koma með óleyfilegt efni inn í próf, svo sem óleyfilegan hugbúnað í reiknivélum, snjallsíma, snjallúr, fartölvur eða spjöld, þráðlaus heyrnartól eða önnur raftæki. 
 • Að trufla próf eða fara ekki eftir reglum í prófsal. 
 • Að villa á sér heimildir og taka próf í stað annars nemanda. 

Afleiðingar af akademísku misferli 

 • Teljist nemandi sekur um akademískt misferli fær hann engar einingar fyrir áfangann og gæti verið vísað úr skólanum. 

Hvernig geta nemendur varast akademískt misferli? 

 • Kynna sér stefnu skólans varðandi akademísk heilindi og akademískt misferli. 
 • Leggja sig fram um að ljúka verkefnum á eigin spýtur. 
 • Afhenda ekki öðrum nemanda verkefni sín. 
 • Afrita ekki verkefni frá öðrum nemanda.

 

___________________

Prófreglur

 1. Nemendur skulu mæta stundvíslega í próf og taka aðeins með sér þau gögn sem heimil eru. Á verkefnablaði eru tiltekin þau gögn sem leyfilegt er að nota.
 2. Nemendum er skylt að láta persónuskilríki liggja á borði meðan á prófi stendur.
 3. Alger þögn skal ríkja í prófsal. Þarfnist nemandi leiðbeiningar skal hann rétta upp hönd og bera upp erindi við kennara.
 4. Óheimilt er að handleika farsíma í prófi. Sé farsími meðferðis skal vera alveg slökkt á honum og hann úr augsýn.
 5. Hvorki má þiggja né veita öðrum aðstoð við lausn prófverkefna.
 6. Nemendur hafa heimild til þess að sitja aukalega 30 mínútur í hverju prófi.
 7. Nemendum er óheimilt að víkja úr sæti fyrr en auglýstum próftíma er lokið. Þeir sem ekki vilja nýta viðbótartíma loka prófum sínum, rétta upp hönd og bíða þar til prófum hefur verið safnað saman. Að því loknu fara þeir hljóðlega út þegar salstjóri gefur merki. Þeim sem eftir sitja gefst kostur á að fara út að fimmtán mínútum liðnum með sama hætti. Að öðrum fimmtán mínútum liðnum er allur próftími liðinn og öllum gert að yfirgefa prófsal. Sömu reglur gilda um nemendur í sérstofum. 
 8. Hafi nemandi rangt við í prófi skal honum/henni vísað úr prófsal og prófið ógilt. Brot á prófreglum geta valdið brottrekstri úr skóla.

Frávik
Fatlaðir nemendur, langveikir nemendur og nemendur með staðfesta skynjunarörðugleika geta sótt til námsráðgjafa um frávik frá hefðbundnu námsmati. Um getur verið að ræða eftir atvikum lengri próftíma, sérstök hjálpartæki, aðstoð við skrift, munnlegt próf í stað skriflegs o.fl.

Endurtektarpróf
Stúdentsefni sem hefur náð öllum prófum nema einu á rétt á að gangast undir endurtektarpróf í falláfanganum.

Prófsýning
Á staðfestingardegi í lok annar er prófsýning þar sem próf liggja frammi hjá fagstjórum og kennurum í öllum námsgreinum. Á prófsýningu eiga nemendur rétt á að skoða prófúrlausnir sínar og geta leitað skýringa á fyrirgjöf.

Ekki er prófsýning á stöðuprófum.

Varðveisla prófúrlausna
Skólanum ber að varðveita prófúrlausnir í eitt ár og eyða þeim síðan. Innan þessa tíma á próftaki rétt á að fá ljósrit af úrlausn sinni. Sækja þarf skriflega um slíkt á skrifstofu skólans og greiða gjald fyrir. Ennfremur er mögulegt að fá ljósrit af eldri prófverkefnum.

Breytingar á próftöflu
Nemendur hafa tækifæri til að hliðra próftöflu sinni ef:

 • Tvö próf eru á sama tíma
 • Þrjú próf eru á sama degi.  
 • Ef tvö próf, lengri en ein klukkustund (90 mín. eða meira), eru á sama degi.

Ekki er leyfilegt að breyta próftöflu vegna ferðalaga!

Síðast uppfært: 27. apríl 2020