Skólanámskrá MH

Skólanámskrá MH er í samræmi við Aðalnámskrá framhaldsskóla og byggir á lögum um framhaldsskóla (nr. 92 2008) (síða opnast í nýjum glugga):

Stefna, hlutverk og framtíðarsýn (English version)

„Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun.“

Skólanámskrá Menntaskólans við Hamrahlíð felur í sér sýn skólans á menntun og útfærir þá menntastefnu sem skólinn hefur sett sér. Hún er í sífelldri þróun og tekur breytingum ár frá ári. Henni er ætlað að vera upplýsingaveita fyrir nemendur, foreldra og forsjáraðila, starfsfólk og hagsmunaaðila sem tengjast Menntaskólanum við Hamrahlíð. 

Framtíðarsýn skólans kemur einkum fram í stefnum og áætlunum en felur m.a. í sér eftirfarandi:

  • Að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi.
  • Að námið sé í stöðugri þróun og fjölbreytt áfangaval sé í boði með sérhæfingu ólíkra faggreina.
  • Að skólinn búi nemendum og starfsfólki vinnumhverfi þar sem vellíðan og heilbrigði sé í fyrirrúmi.
  • Að bjóða upp á fjölbreytta stoðþjónustu sem hæfi nemendahópnum hverju sinni.
  • Að hafa gildi skólans, sem eru þekking, ábyrgð, virðing og víðsýni, að leiðarljósi í skólastarfinu.
  • Að styðja nemendafélag skólans í því að halda uppi heilbrigðu og öflugu félagslífi.

Skólanámskránni er skipt í 5 kafla sem heimasíða skólans endurspeglar. Þeir innihalda upplýsingar um skólann, starfshætti hans og skipulag, námið, uppbyggingu þess, lýsingu og kröfur, sérstakur kafli er um IB-braut og að lokum er fjallað um þjónustu sem nemendum er veitt og bókasafn skólans.

Námskráin er aðgengileg á vef skólans og er einungis á rafrænu formi. Tenglarnir hér fyrir neðan vísa allir á heimasíðu skólans.

1. Skólinn

 2. Námið

3. IB-braut (IB Studies)

4. Þjónusta

5. Bókasafn

Síðast uppfært: 15. júní 2023