Skólasóknarreglur

Skólasóknarreglur frá og með vorönn 2020

Meginregla 

 • Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar kennslustundir og próf nema lögmæt forföll hamli. 
 • Lágmarks mæting að frádregnum löglegum veikindaskráningum er 80%. (Sjá nánari reglur um meðferð veikindaskráninga hér neðar). 

Reglur um lágmarksmætingu í hvern áfanga 

 

 • Ef raunmæting nemanda í áfanga er undir 60% þegar  fimm vikur eru liðnar af önninni telst nemandi fallinn í áfanganum og verður skráður hættur. 
 • Ef raunmæting nemanda í áfanga er undir 70% þegar tíu vikur eru liðnar af önninni telst nemandi fallinn í áfanganum og skráður hættur. 

 

Veikindi 

 • Ætlast er til þess að nemendur geri kennurum sínum grein fyrir veikindum og öðrum fjarvistum þegar þau mæta næst í tíma. 
 • Veikindi nemenda yngri en 18 ára þarf að skrá strax sama morgun í Innu. Ekki er hægt að færa inn veikindi aftur í tímann. 
 • Nemandi tekur á sig fjarvistir fyrir eins dags veikindi.
 • Ef veikindi eru lengri en einn dagur þá taka nemendur á sig fjarvistir fyrir fyrsta daginn, en allar fjarvistir eftir það eru frádregnar við útreikning á skólasóknareinkunn.
 • Nemendur 18 ára og eldri geta ekki skráð veikindi í Innu og þurfa að skila vottorði innan fimm skóladaga til að fá frádrátt fjarvista. ATH í COVID-19 geta nemendur 18 ára og eldri skráð veikindi í Innu.
 • Veikindi sem vara lengur en einn dag verða að vera vottuð af lækni, nema nemandinn sé yngri en 18 ára.
 • Forráðamenn nemenda  yngri en 18 ára, skrá veikindi í INNU og þurfa ekki að skila inn vottorði nema um lengri veikindi en viku sé að ræða. 
 • Ef læknisvottorði er skilað á skrifstofu, þá þarf það að gerast innan fimm skóladaga eftir að veikindum lýkur.   
 • Ef samanlögð veikindi á einni önn fara fram yfir 15 skóladaga ber nemanda að gera námsráðgjafa grein fyrir aðstæðum sínum.
 • Fjarvistir vegna veikinda útiloka ekki einar og sér nemanda frá því að þreyta lokapróf. Nemandi sem aðeins getur sótt skólann að hluta vegna langvarandi veikinda þarf að hafa nána samvinnu við námsráðgjafa um skipulagningu námsins. 
 • Vottorð sem eru eingöngu vegna íþrótta, tímabundin meiðsli, eiga að berast til íþróttakennara viðkomandi nemanda. 

 

Skólasóknareinkunn 

Gefin er einkunn fyrir skólasókn á hverri önn. Einkunnin ákvarðast bæði af tímasókn og stundvísi og er fjarvist úr kennslustund metin til jafns við að koma þrisvar of seint. 

Skólasóknareinkunn er gefin sem hér segir eftir að tekið hefur verið tillit til veikinda og/eða leyfa: 

 • Einkunn 10 95-100% skólasókn 
 • Einkunn 9 92-94% skólasókn
 • Einkunn 8 89-91% skólasókn
 • Einkunn 7 86-88% skólasókn
 • Einkunn 6 83-85% skólasókn
 • Einkunn 5 80-82% skólasókn 
 • < 80% skólasókn, nemandinn er fallinn á önn.  

Fall á önn. 

Nemandi telst fallinn á önn ef eitthvert af eftirtöldu á við: 
 
a) nemandi nær ekki lágmarksfjölda eininga, þ.e. 16 einingar. 
b) hann/hún nær ekki lágmarkseinkunn fyrir skólasókn, 
c) hann/hún hættir í skólanum áður en önn er lokið, 
d) honum/henni er vísað úr skólanum. 
 
Hyggist nemandi halda áfram námi í framhaldi af falli á önn er honum/henni skylt að eiga fund með námsráðgjafa í upphafi annar og gera í samráði við hann vinnuáætlun fyrir námið á önninni. 

Áframhaldandi nám / skólavist 

Til þess að halda áfram námi við skólann þarf nemandi að fá minnst 5 í skólasókn á hverri önn. Ef nemandi fellur á mætingu tvær annir í röð missir hann réttinn til áframhaldandi skólavistar. 
 
Leyfi 

Afreksíþróttafólk getur sótt um að fjarvera þess á námstíma vegna keppnisferða og/eða æfingabúða landsliðs í viðkomandi íþróttagrein reiknist ekki inn í skólasóknareinkunn. Sama getur gilt um afreksfólk á öðrum sviðum, t.d. í dansi, tónlist, o.fl. 

Sækja þarf skriflega um slíkt leyfi til áfangastjóra. Áfangastjóri veitir frekari upplýsingar um leyfisveitingar. 

Sérreglur 

Deildir hafa heimild til að setja sérstök ákvæði um mætingu og aðra ástundun. Slík ákvæði skulu tilgreind í kennsluáætlunum einstakra áfanga. Brot á slíkum ákvæðum jafngilda falli í viðkomandi áfanga. 

 

Síðast uppfært: 16. október 2020