Skólasóknarreglur

Skólasóknarreglur frá og með vorönn 2020 - athugið vel Covid-19 sérreglur

Meginregla 

 • Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar kennslustundir og próf nema lögmæt forföll hamli. 
 • Lágmarksmæting að frádregnum löglegum veikindaskráningum er 80%. (Sjá nánari reglur um meðferð veikindaskráninga hér neðar). 

Reglur um lágmarksmætingu í hvern áfanga 

Ef raunmæting nemanda í áfanga er undir 60% þegar  fimm vikur eru liðnar af önninni telst nemandi fallinn í áfanganum og verður skráður hættur. 

 • Ef raunmæting nemanda í áfanga er undir 70% þegar tíu vikur eru liðnar af önninni telst nemandi fallinn í áfanganum og skráður hættur. 

Veikindi 
Veikindi á tímum Covid-19

Við hvetjum nemendur til að tilkynna veikindi í Innu, hvort sem forráðamenn gera það eða þeir gera það sjálfir (18 ára og eldri geta skráð veikindi sjálfir) og setja í athugasemd hver veikindin eru, t.d. einangrun, sóttkví, flensa. Við hvetjum nemendur til að koma ekki veikir í skólann og á meðan Covid-ástand varir setjum við veikindi á alla tilkynnta veikindadaga sem þýðir að nemandinn tekur ekki á sig fyrsta veikindadag eins og er í venjulegum veikindareglum. Fjarvistir (F) standa en veikindi (V) koma á móti. 

Veikindatilkynningar eru gerðar í Innu og er einungis hægt að skrá veikindi fyrir heila daga, ekki einn og einn tíma.

 • Ef nemendur þurfa að fara til læknis þá er ekki gefið leyfi fyrir þeim fjarvistum og þær fara af fjarvistarkvóta hvers og eins. 
 • Ef nemandi þarf leyfi vegna einhvers þá þarf að sækja um það hjá áfangastjóra - sjá neðar á síðunni.
 • Ef veikindi vara lengur en viku þá þurfa nemendur að skila inn vottorði.

______________________ 

Hér eru almennar reglur varðandi veikindi (sem margar hafa ekki gilt síðan vor 2020)

 • Ætlast er til þess að nemendur geri kennurum sínum grein fyrir veikindum og öðrum fjarvistum þegar þau mæta næst í tíma. 
 • Veikindi nemenda þarf að skrá strax sama morgun í Innu. Ekki er hægt að færa inn veikindi aftur í tímann. 
 • Ekki er hægt að skrá veikindi fyrir einn og einn tíma. Ef nemandi þarf að fara til læknis þá tekur hann á sig þær fjarvistir.
 • Nemandi tekur á sig fjarvistir fyrir eins dags veikindi ( ekki í gildi)
 • Ef veikindi eru lengri en einn dagur þá taka nemendur á sig fjarvistir fyrir fyrsta daginn, en allar fjarvistir eftir það eru frádregnar við útreikning á skólasóknareinkunn. ( ekki í gildi)
 • Nemendur 18 ára og eldri geta ekki skráð veikindi í Innu og þurfa að skila vottorði innan fimm skóladaga til að fá frádrátt fjarvista. Athugið: Í COVID-19 geta nemendur 18 ára og eldri skráð veikindi í Innu og þurfa ekki að skila inn vottorði nema ef veikindi vara lengur en viku.
 • Veikindi sem vara lengur en einn dag verða að vera vottuð af lækni, nema nemandinn sé yngri en 18 ára.( ekki í gildi)
 • Aðstandendur nemenda  yngri en 18 ára skrá veikindi í INNU og þurfa ekki að skila inn vottorði nema um lengri veikindi en viku sé að ræða. 
 • Ef læknisvottorði er skilað á skrifstofu þá þarf það að gerast innan fimm skóladaga eftir að veikindum lýkur.   
 • Ef samanlögð veikindi á einni önn fara fram yfir 15 skóladaga ber nemanda að gera námsráðgjafa grein fyrir aðstæðum sínum.
 • Fjarvistir vegna veikinda útiloka ekki einar og sér nemanda frá því að þreyta lokapróf. Nemandi sem aðeins getur sótt skólann að hluta vegna langvarandi veikinda þarf að hafa nána samvinnu við námsráðgjafa um skipulagningu námsins. 
 • Vottorð sem eru eingöngu vegna íþrótta, s.s. vegna tímabundinna meiðsla, eiga að berast til íþróttakennara viðkomandi nemanda. 

_______________

Skólasóknareinkunn

Gefin er einkunn fyrir skólasókn á hverri önn. Einkunnin ákvarðast bæði af tímasókn og stundvísi og er fjarvist úr kennslustund metin til jafns við að koma þrisvar of seint. 

Skólasóknareinkunn er gefin sem hér segir eftir að tekið hefur verið tillit til veikinda og/eða leyfa: 

 • Einkunn 10 95-100% skólasókn 
 • Einkunn 9 92-94% skólasókn
 • Einkunn 8 89-91% skólasókn
 • Einkunn 7 86-88% skólasókn
 • Einkunn 6 83-85% skólasókn
 • Einkunn 5 80-82% skólasókn 
 • < 80% skólasókn, nemandinn er fallinn á önn.  

Vor 2020, haust 2020 og vor 2021 var gefin skólasóknareinkunn S eða F vegna aðstæðna í þjóðfélaginu. Sama verður gert vor 2022.

Fall á önn 
Nemandi telst fallinn á önn ef eitthvert af eftirtöldu á við:  

a) nemandi nær ekki lágmarksfjölda eininga, þ.e. 16 einingum. 
b) hann/hún/hán nær ekki lágmarkseinkunn fyrir skólasókn, 
c) hann/hún/hán hættir í skólanum áður en önn er lokið, 
d) honum/henni /háni er vísað úr skólanum. 
 
Hyggist nemandi halda áfram námi í framhaldi af falli á önn er honum/henni/háni skylt að eiga fund með námsráðgjafa í upphafi annar og gera í samráði við hann vinnuáætlun fyrir námið á önninni. 

Áframhaldandi nám/skólavist 
Til þess að halda áfram námi við skólann þarf nemandi að fá minnst 5 í skólasókn á hverri önn. Ef nemandi fellur á mætingu tvær annir í röð missir hann réttinn til áframhaldandi skólavistar. 

Leyfi 
Afreksíþróttafólk getur sótt um að fjarvera þess á námstíma vegna keppnisferða og/eða æfingabúða landsliðs í viðkomandi íþróttagrein reiknist ekki inn í skólasóknareinkunn. Sama getur gilt um afreksfólk á öðrum sviðum, t.d. í dansi, tónlist, o.fl. 

Sækja þarf um slíkt leyfi til áfangastjóra. Áfangastjóri veitir frekari upplýsingar um leyfisveitingar. 

Sérreglur 
Deildir hafa heimild til að setja sérstök ákvæði um mætingu og aðra ástundun. Slík ákvæði skulu tilgreind í kennsluáætlunum einstakra áfanga. Brot á slíkum ákvæðum jafngilda falli í viðkomandi áfanga. 

 

Síðast uppfært: 28. apríl 2022