Calendars

MH calendars (in Icelandic)

IB2019 Calendar (important deadlines)  - Spring 2019

IB2020 Calendar (important deadlines)  - Spring 2019 - autumn 2019 (draft) - spring 2020 (draft)

IB DP May 2019 examination session.

  

MH calendar spring 2019

 

Síðast uppfært: 12. apríl 2019