Forvarnareglur

a) Úr almennum skólareglum:

  • Innan vébanda skólans gilda landslög sem skólareglur án þess að þeirra sé sérstaklega getið.
  • Reykingar, önnur tóbaksnotkun og notkun rafretta er óheimil í skólanum og á lóð hans.
  • Í skólanum og á samkomum hans er óheimilt að hafa um hönd áfengi eða önnur vímuvaldandi efni eða að vera undir áhrifum þeirra. Ákvæði þetta nær einnig til námsferða á vegum skólans.
  • Brjóti nemandi reglur skólans ber að veita viðkomandi munnlega ábendingu eða áminningu, við alvarlegri brot kemur til skrifleg áminning frá rektor og við ítrekað eða mjög gróft brot er nemanda vísað úr skóla.

b) Sérstakar vinnureglur:

  • Ef hafa þarf afskipti af af nemanda á dansleik eða annarri samkomu á vegum skólans verður nemandinn boðaður í viðtal til forvarnafulltrúa svo fljótt sem verða má. Sé nemandinn yngri en 18 ára er foreldri/forsjáraðila þegar í stað gert viðvart.
  • Ef starfsmaður skólans hefur vitneskju eða rökstuddan grun um meðhöndlun ólöglegra fíkniefna eða sjálfseyðandi hegðun nemanda ber honum að tilkynna það stjórnendum, forvarnafulltrúa eða námsráðgjafa til nánari athugunar.
  • Tveir félagsmálafulltrúar eru tengiliðir við félagslíf á vegum Nemendafélags MH og eru þeir viðstaddir helstu fjöldasamkomur.
  • Ef nemandi verður uppvís að ólöglegri fíkniefnanotkun innan skólans eða á skemmtunum á vegum hans skal vísa málinu til lögreglu. Ráðgjafar skólans hlutast til um úrræði í samræmi við eðli málsins, s.s. stuðningsviðtöl eða sérhæfða meðferð utan skólans. Hafni nemandi samvinnu er viðkomandi gert að víkja úr skóla.

 

Síðast uppfært: 20. febrúar 2024