• Hvað má fara í bláu tunnuna?

                     Fernur  - Allar pappírsumbúðir

         Pappír, hvítur og litaður

   

   

                              

 • Green bin

  Only clean plastic goes into the green bin, both soft and hard. 

  It is important to clean all food and other residue of the plastic and reduce its size as much as possible. Soft plastic is for example plastic bags, plastic film, and bubble wrap. Hard plastic is plastic trays and cans and other plastic containers of all sorts, such as cleaning products and food packaging. Also, styro foam and small plastic parts. 

   

   

 • What goes into the blue bin?

         Cartons - All paper containers 

  Paper, white and coloured

 • Jöfnunarstyrkur

  Umsóknarfrestur um jöfnunarstyrk vegna vorannar 2023 er til 15.febrúar

  Sótt er um á menntasjóður.is 

 • Jöfnunarstyrkur

  Deadline for an application for jöfnurarstyrkur for the spring semester of 2023 is until february 15th

  Applications are sent in on menntasjóður.is

 • Óendurvinnanlegt sorp - almennt sorp

  Eingöngu það sem ekki er mögulegt að flokka

  Notaðar handþurrkur

  Einnota grímur og hanskar

  Tyggjó

 • Non-recyclable - general garbage

  Only for non-recyclable

  Used tissues 

  Disposable masks and gloves

  Chewing gum

 • Græn tunna- Plast

  Einungis hreint plast fer grænu tunnuna, bæði mjúkt og hart. 

  Mikilvægt er að hreinsa allar matar- og efnaleifar af plastinu og minnka rúmmál eins og mögulegt. Mjúkt plast er t.d. plastpokar, plastfilma og bóluplast. Hart plast er plastbakkar og – brúsar og önnur plastílát af ýmsu tagi undan hreinsiefnum og matvöru auk frauðplasts og minni hluta úr plasti.