Saga skólans

Menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður 1966 og voru fyrstu stúdentarnir brautskráðir 1970. Fyrstu árin starfaði skólinn samkvæmt bekkjakerfi en 1972 var áfangakerfið tekið upp. Það var þá alger nýjung hér á landi. Fyrsti rektor MH var Guðmundur Arnlaugsson.

Kennsla hófst í öldungadeild MH, hinni fyrstu í íslenskum framhaldsskóla, í janúar 1972. Hátt á annað þúsund stúdenta á ýmsum aldri, allt frá liðlega tvítugum upp í 76 ára, hafa útskrifast úr öldungadeild. Öldungadeildin var lögð niður í árslok 2014. Kom þar tvennt til, þverrandi aðsókn og fjárskortur.

Kór Menntaskólans við Hamrahlíð kom fyrst saman 18. október 1967. Hamrahlíðarkórinn, kór eldri nemenda, var stofnaður til hliðar við skólakórinn árið 1982 og eru kórarnir þjóðþekktir.

Skólinn var lengi vel skilgreindur sem tilraunaskóli og fékk heimild til að fara ótroðnar slóðir á ýmsum sviðum. Má þar nefna stofnun félagsfræðabrautar og síðar tónlistarbrautar til stúdentsprófs, mikla fjölbreytni valáfanga og kennslu ýmissa námsgreina sem ekki voru fyrir í námskrá.

Skólinn hefur byggt upp ýmsa þjónustu við fatlaða nemendur og þróað námsefni og sérkennslu fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta nemendur sem stefna á stúdentspróf.

Árið 1997 hóf skólinn undirbúning að kennslu til alþjóðlegs stúdentsprófs, International Baccalaureate Diploma, og voru hinir fyrstu úr því námi brautskráðir sumarið 2000.

Haustið 2011 var stofnuð sérnámsbraut (starfsbraut) við skólann og fyrstu nemendur með framhaldsskólapróf af sérnámsbraut útskrifaðir vorið 2015.

Haustið 2015 hófst kennsla á nýjum námsbrautum sem eru skipulagðar þannig að nemendur geti lokið stúdentsprófi á þremur árum. Skólinn er kjarnaskóli í listdansi og er eini skólinn á landinu sem býður upp á stúdentspróf á listdansbraut í samráði við samstarfsskóla í listdansi.

Sérstaða skólans er fólgin í fjölbreyttu námi, auðugu áfangaframboði, alþjóðlegu námi og víðtækri þjónustu.

Nemendafjöldi í dagskóla hefur síðustu annir verið um 1050-1150. Kennarar og aðrir starfsmenn eru kringum 120.

Síðast uppfært: 30. október 2019