Vefstefna

Starfsfólk MH notar vefmiðla, heimasíðu og samfélagsmiðla, til að koma upplýsingum á framfæri til tilvonandi, núverandi og útskrifaðra MH-inga.

Markmið

 • Að efla og styrkja ímynd skólans
 • Að gera starfið innan MH sýnilegt með fjölbreyttum leiðum
 • Að ná athygli markhópa með gagnlegum og áhugaverðum upplýsingum um skólastarfið
 • Að auka jákvæða umræðu um MH í samfélaginu
 • Að styðja við nemendur og starfsfólk og það sem þau eru að gera í nafni skólans


Áherslur

 • Vera upplýsandi, áhugaverð og jákvæð
 • Vera málefnaleg og markviss í framsetningu
 • Nota vandað málfar sem er auðskiljanlegt
 • Bera virðingu fyrir öllum og líða ekki fordóma, níð, einelti eða móðganir
 • Fjalla um alla af kurteisi og virðingu
 • Velja af kostgæfni það efni sem við birtum og deila engu sem er meiðandi eða vafi leikur á að leyfi sé fyrir
 • Viðurkenna fúslega mistök og leiðrétta hratt og örugglega
 • Birta ekki efni nema með samþykki þeirra sem í hlut eiga.
Síðast uppfært: 24. maí 2023