Áætlun gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldi

Viðbragðsáætlun vegna kynferðislegrar áreitni/kynferðislegs ofbeldis

Með hugtakinu kynferðisleg áreitni er átt við hvers kyns ósanngjarna og/eða móðgandi kynferðislega hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin og óviðeigandi. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni.

Einstaklingur sem verður var við kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi er hvattur til þess að tilkynna það til náms- og starfsráðgjafa, sálfræðings, trúnaðarmanns eða skólastjórnenda eftir því sem hann/hún/hán/þau telur/telja best. Einnig er hægt að tilkynna með því að smella á tilkynningarhnapp skólans fyrir EKKO mál.
Minnt er á tilkynningaskyldu þeirra sem afskipti hafa af börnum úr Barnaverndarlögum nr. 80/2002 17. gr.

Nemendur
Í framhaldi af tilkynningu um grun um brot af ofangreindu tagi fer eftirfarandi ferli í gang innan skólans:

 • Náms- og starfsráðgjafi, sálfræðingur og stjórnendur hittast og skipuleggja næstu skref.
 • Málið er skoðað og rætt við hlutaðeigandi.
 • Skólayfirvöld skulu aðstoða málsaðila við að leita sér sérfræðiaðstoðar meðferðaraðila.
 • Haft er samband við forsjáraðila sé nemandi undir 18 ára aldri og þeir hafðir með í ráðum.
 • Ákveði málsaðilar að leita réttar síns munu skólastjórnendur og ráðgjafar skólans vera viðkomandi til aðstoðar.
 • Þegar könnun máls er lokið eru niðurstöður kynntar málsaðilum.
 • Eftirfylgni er höfð með málsaðilum eftir því sem þurfa þykir.
 • Þeim sem vinna að viðkvæmum málum innan skólans er skylt að gæta trúnaðar.

Ekki er aðhafst í máli nema sá sem verður fyrir áreitni eða kynferðislegu ofbeldi (og forsjáraðilar eftir því sem við á) sé samþykkur því. Sé hins vegar um brot á landslögum (broti sem er lýst í XXII. kafla almennra hegningarlaga) verður máli vísað til lögreglu.

Starfsfólk
Ef upp kemur grunur um kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi meðal starfsfólks skal tilkynna það til skólastjórnenda og/eða trúnaðarmanna. Í framhaldi af tilkynningu um grun um brot fer eftirfarandi ferli í gang:

 • Skólastjórnendur og/eða trúnaðarmaður skipuleggja næstu skref málsins.
 • Skoða skal málið með því að ræða við aðila þess og eftir atvikum samstarfsfólk.
 • Skólayfirvöld skulu aðstoða málsaðila við að leita sérfræðiaðstoðar meðferðaraðila.
 • Ákveði málsaðilar að leita réttar síns munu skólastjórnendur/trúnaðarmaður vera viðkomandi til aðstoðar.
 • Þegar könnun máls er lokið eru niðurstöður kynntar málsaðilum.
 • Eftirfylgni er höfð með málsaðilum eftir því sem þurfa þykir.
 • Þeim sem vinna að viðkvæmum málum innan skólans er skylt að gæta trúnaðar.

Ekki er aðhafst í málinu nema þolandi sé samþykkur því. Sé hins vegar um brot á landslögum að ræða (broti sem er lýst í XXII. kafla almennra hegningarlaga) verður máli vísað til lögreglu.

Viðurlög

Viðurlög við broti eru samkvæmt skólareglum og lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Gerandi verður látinn axla ábyrgð og getur fengið áminningu, verið fluttur til í áfanga/starfi eða verið vikið úr skóla/sagt upp.

Síðast uppfært: 15. júní 2023