Fall í áfanga og fall á önn

Fall í áfanga

Nemandi telst fallinn í áfanga ef eitthvert eftirtalinna atriða á við:

a) hann/hún nær ekki lágmarkseinkunn,

b) hann/hún uppfyllir ekki sérreglur áfangans um mætingu eða aðra ástundun,

c) hann/hún hættir í áfanganum eftir að frestur til úrsagnar er útrunninn,

d) honum/henni er vísað úr áfanganum.

Nemandi sem fellur í áfanga hefur heimild til að sitja í áfanganum tvisvar sinnum til viðbótar. Falli nemandinn í þriðja sinn er honum/henni skylt að ræða við námsráðgjafa eða námstjóra um framhaldið og möguleika þess að gangast undir lokaprófið í fjórða sinn án setu í áfanganum, enda hafi fyrri ástundun og verkefnaskil verið fullnægjandi og ekki sé liðið meira en ár frá seinni próftilrauninni.


Fall á önn

Nemandi telst fallinn á önn ef eitthvert af eftirtöldu á við:

a) hann/hún nær ekki lágmarksfjölda eininga, þ.e. 16 einingar.

b) hann/hún nær ekki lágmarkseinkunn fyrir skólasókn,

c) hann/hún hættir í skólanum áður en önn er lokið,

d) honum/henni er vísað úr skólanum.

Hyggist nemandi halda áfram námi í framhaldi af fallönn er honum/henni skylt að eiga fund með námsráðgjafa í upphafi annar og gera í samráði við hann vinnuáætlun fyrir námið á önninni.

Falli nemandi á önn tvisvar í röð er áframhaldandi skólavist óheimil.

 

Síðast uppfært: 12. ágúst 2021