Mat á einingum í tónlist

Nám í tónlist frá viðurkenndum tónlistarskólum er metið á eftirfarandi hátt:

1.   Miðpróf: Ef nemandi hefur lokið miðprófi á hljóðfæri eða í söng getur nemandinn fengið allt að 10 einingar í hljóðfæraleik metnar. Aðeins er unnt að fá miðpróf metið á eitt hljóðfæri eða söng. Nemandi sem hefur lokið miðprófi á tvö hljóðfæri eða söng fær aðeins annað metið eða 10 einingar.

2.   Framhaldsnám (að loknu miðprófi) í tónlist er metið í eftirfarandi greinum í samræmi við tónlistarnám á tónlistarbraut við MH:

            Hljóðfæraleikur/söngur, hljómfræði, tónheyrn og tónlistarsaga.

3.   Einingar sem metnar eru fyrir tónlistarnám (að loknu miðprófi) má setja í frjálst val náttúrufræðibrautar, opinnar brautar, félagsfræðibrautar og  málabrautar allt að 25 einingum, mismunandi eftir brautum. Á opinni braut er auk þess unnt að hafa þriðju kjörgreinina sem tónlistargrein (10 einingar í miðprófi + 5 framhaldseiningar á viðkomandi hljóðfæri).

Til skýringa:

Á náttúrufræðibraut er frjálsa valið 15 einingar og getur nemandi á náttúrufræðibraut mest fengið 15 einingar í tónlist metnar inn á brautina. Hafi nemandi lokið fleiri einingum í tónlist koma þær sem viðbótareiningar umfram 205 eininga lágmarkið. Ekki er sjálfgefið að umframeiningar í tónlist komi fram á stúdentsskírteini. Um það þarf að sækja sérstaklega.

Á félagsfræðibraut og málabraut er frjálsa valið 35 einingar en af þeim geta mest 25 einingar verið fyrir tónlist. Þær 10 einingar sem eftir eru í frjálsa valinu verður nemandinn að taka af námsframboði MH. Hér gildir sem áður að hafi nemandi lokið fleiri en 25 einingum í tónlist þá koma þær sem viðbótareiningar umfram 205 eininga lágmarkið.

Á opinni braut er frjálsa valið 25 einingar sem unnt er að ráðstafa í tónlist. Auk þess er hægt að hafa þriðju kjörgreinina í tónlist sem gefa 15 einingar í viðbót sbr. hér að ofan. Í heildina getur nemandi á opinni braut því fengið 40 einingar í tónlist metnar inn á brautina.

Í tónlistarskólum taka nemendur fleiri greinar en þær sem hér eru nefndar, t.d. kammer eða sinfóníuhljómsveit. Einingar sem nemendur fá fyrir þessar greinar í tónlistarskólum eru ekki metnar í MH. Fullt nám á hljóðfæri í eina önn, að loknu miðprófi, getur verið metið sem 5 einingar í MH.

Síðast uppfært: 14. júní 2023