Kennarafélag MH

Kennarafélag MH er félagsdeild í Félagi framhaldsskólakennara (FF)

4. gr. laga FF fjallar um félagsdeildir, m.a. hlutverk þeirra:
Hlutverk félagsdeildar er að vera málsvari félagsmanna FF á vinnustaðnum, vinna að kjara-, réttinda- og faglegum málefnum þeirra í samstarfi við FF og KÍ og kjósa fulltrúa á fulltrúafund og aðalfund FF og á þing KÍ. Félagsdeildir kjósa sér stjórnir, setja sér lög og starfsáætlun, kjósa trúnaðarmenn, sbr. 6. gr. laga félagsins, og fulltrúa félagsmanna FF í framhaldsskólum í samstarfsnefndir framhaldsskóla.

Stjórn Kennarafélags MH skipa:
Ólafur Guðmundsson, formaður
Björn Ólafsson, gjaldkeri
Bergþór Reynisson, ritari
Íris Lilja Ragnarsdóttir, meðstjórnandi
Þóra Pálsdóttir, meðstjórnandi

Hlutverk trúnaðarmanna félagsins er að fylgjast með að farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga og að réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur á vinnustaðnum. Hann er tengiliður stéttarfélags og vinnustaðar og starfar í þágu félagsmanna stéttarfélagsins. Kjörtímabil félagslegs trúnaðarmanns er tvö ár.

Trúnaðarmenn FF í MH eru:
Ásdís Björnsdóttir
Björn Ólafsson

Fulltrúar kennara í samstarfsnefnd MH eru:
Guðný Guðmundsdóttir
Stefán Ásgeir Guðmundsson
Valgerður Bragadóttir

Fulltrúar kennara í vinnumatsnefnd MH eru:
Bergþór Reynisson
Halldóra S. Sigurðardóttir

Síðast uppfært: 29. október 2021