Kennarafélag MH

Kennarafélag MH er félagsdeild í Félagi framhaldsskólakennara (FF)

4. gr. laga FF fjallar um félagsdeildir, m.a. hlutverk þeirra:
Hlutverk félagsdeildar er að vera málsvari félagsmanna FF á vinnustaðnum, vinna að kjara-, réttinda- og faglegum málefnum þeirra í samstarfi við FF og KÍ og kjósa fulltrúa á fulltrúafund og aðalfund FF og á þing KÍ. Félagsdeildir kjósa sér stjórnir, setja sér lög og starfsáætlun, kjósa trúnaðarmenn, sbr. 6. gr. laga félagsins, og fulltrúa félagsmanna FF í framhaldsskólum í samstarfsnefndir framhaldsskóla.

Stjórn Kennarafélags MH skipa:
Guðlaug Guðmundsdóttir, formaður
Björn Ólafsson, gjaldkeri
Ólafur Guðmundsson, ritari
Bergþór Reynisson, meðstjórnandi

Hlutverk trúnaðarmanna félagsins er að fylgjast með að farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga og að réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur á vinnustaðnum. Hann er tengiliður stéttarfélags og vinnustaðar og starfar í þágu félagsmanna stéttarfélagsins. Kjörtímabil félagslegs trúnaðarmanns er tvö ár.

Trúnaðarmenn FF í MH eru:
Ásdís Björnsdóttir
Björn Ólafsson

Fulltrúar kennara í samstarfsnefnd MH eru:
Guðný Guðmundsdóttir
Stefán Ásgeir Guðmundsson
Valgerður Bragadóttir

Fulltrúar kennara í vinnumatsnefnd MH eru:
Bergþór Reynisson
Halldóra S. Sigurðardóttir

Síðast uppfært: 15. mars 2021