Skipurit Menntaskólans við Hamrahlíð

Skipurit sýnir stjórnunarmynstur og skiptingu starfseminnar í deildir og undirdeildir ásamt helstu boðleiðum. Skólinn skiptist í þrjú meginsvið, yfirstjórn, kennslusvið og þjónustusvið.

Skipurit

 

Síðast uppfært: 25. nóvember 2019