Skipurit Menntaskólans við Hamrahlíð

Skipurit sýnir stjórnunarmynstur og skiptingu starfseminnar í deildir og undirdeildir ásamt helstu boðleiðum. Skólinn skiptist í þrjú meginsvið, yfirstjórn, kennslusvið og þjónustusvið. Nánasti yfirmaður allra er rektor skólans þar sem hann er með mannaforráð.

Skipurit

 

Síðast uppfært: 09. nóvember 2021