Samstarfsverkefni innanlands

MH er einn af samstarfsskólum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands um menntun framhaldsskólakennara.

Samstarfsskólar sjá um vettvangsnám kennaranema. Hver skóli tekur árlega á móti 8–15 kennaranemum sem eru að undirbúa sig undir kennslu í ólíkum námsgreinum. Vettvangsnámið nær yfir bæði vor- og haustönn.

Kennaranemar sækja vikulega fundi og kynnast fjölbreyttum þáttum í starfsemi skólans. Þannig fá þeir tækifæri til að fylgjast með kennslustundum, mæta á kennarafundi, aðstoða við kennslu og að lokum fá þeir æfingu í að kenna sjálfir undir handleiðslu leiðsagnarkennara sem eru starfandi kennarar við MH.

Kennaranemarnir gera verkefni í háskólanum sem eru tengd með markvissum hætti við skólastarf í MH. Samstarfið er því dýrmætt fyrir kennaranemana, starfsþróun leiðsagnarkennara í MH og Menntavísindasvið.

Sérstakur verkefnisstjóri heldur utan um vettvangsnám kennaranema í MH. Hann er í samstarfi við Menntavísindasvið og verkefnisstjóra í öðrum framhaldsskólum sem einnig sinna starfsþjálfun kennaranema. 

Verkefnisstjóri er Guðrún Hólmgeirsdóttir, gho@mh.is

Síðast uppfært: 11. janúar 2022