Námsbrautir

Nýnemar haust 2019:  Nýnemar sem innritast haust 2019 á aðrar brautir en tónlistar- og listdansbraut taka 205 einingar til stúdentsprófs.

Í Menntaskólanum við Hamrahlíð er boðið upp á breiða almenna menntun á sjö bóknámsbrautum til stúdentsprófs: félagsfræðabraut, málabraut, náttúrufræðibraut, opinni braut, tónlistarbraut, listdansbraut og IB braut. Sérnámsbraut er áttunda brautin. Nemendum býðst að stunda nám á henni í fjögur ár og útskrifast með lokaskírteini um námsferil sinn frá sérnámsbraut.

Til að ljúka stúdentsprófi af bóknámsbrautum, nema IB braut, þarf nemandi að ljúka 215 námseiningum, þar af 6 einingum í líkamsrækt. Sérstök námskrá gildir um IB brautina, sjá nánari upplýsingar um hana hér og undir IB Studies.

Námið á hverri braut skiptist í: Grunn/kjarna (120 einingar) og sérgreinar og val (95 einingar). Samtals 215 einingar. Tónlistarbraut  er í samtarfi við tónlistarskóla og  ljúka þarf framhaldsprófi í tónlist til þess að útskrifast af brautinni. Listdansbraut er í samstarfi við listdansskóla (Listdansskóla Íslands, Danslistarskóla JSB, Klassíska listdansskólann og Listdansskóla Reykjaness) og danshlutanum lýkur með lokaprófi frá þeim skólum.

Markmiðið með skipulagi brautanna er að styrkja einkenni hverrar brautar með kröfum um dýpt á afmörkuðum sviðum, samanber þrepamarkmið nýrrar námskrár. Þau gera ráð fyrir að á stúdentsprófsbrautum skuli að lágmarki 33% áfanga tilheyra öðru þrepi eða hærra og 17% skuli vera á þriðja þrepi. Um leið er stefnt að því að auka val og ábyrgð nemenda. Sveigjanleiki með tilliti til áhuga nemandans hefur verið aukinn og dýpt á afmörkuðum sviðum er betur tryggð en áður.

Brautirnar hafa allar breiða undirstöðu, þ.e. allir leggja stund á móðurmál, stærðfræði, þrjú erlend tungumál, sögu, raungreinar, samfélagsfræðigreinar, líkamsrækt og lífsleikni.

Tenglar á lýsingu hverrar brautar eru í dálki hér til hægri.

Síðast uppfært: 24. maí 2019