Skipulag skólastarfs við upphaf haustannar / Organization of school work at the beginning of autumn

Sóttvarnarhólf í MH
Sóttvarnarhólf í MH

Frá og með 24. ágúst munu nemendur mæta í tvöfalda tíma í stundatöflunni sinni en aðrir tímar verða kenndir í gegnum rafrænt kennsluumhverfi skólans og aðra samskiptamiðla sem kennarar styðjast við. Þar með hitta allir nemendur kennarann sinn og samnemendur í hverjum áfanga, einu sinni í viku. Í fyrstu kennsluviku mæta nemendur í alla tvöfalda tíma samkvæmt stundatöflunni. Í annarri kennsluviku mæta nemendur aðeins í tvöfalda tíma á morgnana og í þriðju kennsluviku mæta nemendur í alla tvöfalda tíma eftir hádegi. Sumum hópum þarf að tvískipta til að virða eins metra reglu. Skólanum er skipt upp í nokkur hólf og þurfa nemendur að nota mismunandi innganga eftir því hvar þeir sækja tíma (sjá kort undir COVID19 á heimasíðunni). Kennarar munu senda út hverjir eiga að mæta í fyrri tímann og hverjir í síðari tímann. Skipulagið verður endurskoðað jafnóðum í samræmi við breytingar á reglum og tilmælum almannavarna og sóttvarnarlæknis.

Nánari upplýsingar eru undir hnappnum COVID19 á heimasíðu skólans.

Organization of school work at the beginning of autumn
From the 24th of August, students will attend classes that are two hours in their timetable, but other classes will be taught through INNA and other communication software that teachers use. In this way, all students meet their teacher and fellow students in all courses, once a week. In the first week of teaching, students attend all two hour classes according to the timetable. In the second week of teaching, students only attend two hour classes in the morning and in the third week of teaching, students attend all two hour classes in the afternoon. Some classes need to be divided because the classrooms do not fit 30 students to respect the one meter rule. The school is divided into several compartments and students have to use different entrances depending on where they attend classes (see map under COVID19 on the website). Teachers will send out who should attend earlier session and who attend the later session. The plan will be reviewed immediately in accordance with changes in the rules and recommendations from Directorate of Health and the Department of Civil Protection and Emergency Management. Further information is available under the COVID19 button on the school's website. Further information can be found here for IB-students.