Viðmiðunarreglur við inntöku nýnema í MH frá hausti 2016

Nánari reglur um meðferð umsókna.

 1. Hver sá sem hefur löglega búsetu á Íslandi á möguleika á skólavist í Menntaskólanum við Hamrahlíð að því gefnu að viðkomandi uppfylli inntökuskilyrði á þá námsbraut sem sótt er um.  Um innritun nemenda, forgangsröðun og málsmeðferð fer eftir reglugerð um innritun í framhaldsskóla (nr. 1150/2008 með síðari breytingum) og  nánari viðmiðum skólans sem lýst er hér á eftir.
   
 2. Þegar velja þarf úr miklum fjölda umsækjenda innan einstakra hópa (sbr. 7. grein reglugerðar) er byggt á eftirfarandi atriðum eftir því sem aðstæður gefa tilefni:

  a) námsárangri og ástundun í  fyrri skóla/skólum
  b) sérstökum einstaklingsbundnum aðstæðum
  c) möguleikum umsækjanda á samskonar námi nær heimili sínu
  d) fjölda umsókna á einstakar námsbrautir.

   
 3. Við val milli umsækjenda sem hafa nýlokið grunnskólanámi vegur námsárangur þyngst.  Nánar tiltekið eru a.m.k. 90% nemenda úr þessum umsækjendahópi valin einvörðungu á grundvelli samanburðar á lokaeinkunnum úr grunnskóla. Nánari upplýsingar um úrvinnslu umsókna má sjá hér: Inntökuskilyrði og úrvinnsla umsókna.

 4. Nemandi sem ekki uppfyllir inntökuskilyrði fær því aðeins inngöngu í skólann að rými leyfi og að umsókn fylgi sérstakar upplýsingar sem renna stoðum undir að viðkomandi nemandi muni standast kröfur um námsárangur.
   
Síðast uppfært: 18. mars 2021