Vinnsla persónuupplýsinga

MH er afhendingarskyldur aðili til Þjóðskjalasafns skv. lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og varðveitir því öll gögn fram að skilum til Þjóðskjalasafns.

Hugtakið vinnsla persónuupplýsinga er túlkað rúmt, s.s. söfnun upplýsinga, skráning, geymsla og eyðing telst vinnsla, sbr. 4. tl. 3. gr. persónuverndarlaga nr. 90/2018.

MH leggur áherslu á að gætilega sé farið með persónuupplýsingar og meðferð þeirra sé ávallt samkvæmt lögum og reglum. Markmið skólans er að ekki sé gengið lengra í vinnslu persónuupplýsinga en þörf krefur til að ná markmiði vinnslunnar, sem þýðir að MH vinnur ekki upplýsingar umfram það sem nauðsynlegt þykir. Í vinnsluskrá skólans kemur fram hvaða persónuupplýsingar eru unnar um nemendur og hvaða heimildir eru fyrir hendi. Markmið skólans er að ávallt sé unnið samkvæmt meginreglum persónuverndarlaganna:

  • Vinnsla persónuupplýsinga skal vera lögleg og sanngjörn.
  • Persónuupplýsingar skal skrá í sérstökum og skýrum tilgangi og ekki má nota þær síðar í öðrum óskyldum tilgangi.
  • Upplýsingarnar skulu vera viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar.
  • Þær skulu vera áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum.
  • Þær skal varðveita eins lengi og þörf er á eða lög kveða á um.
  • Viðeigandi öryggi þeirra skal vera tryggt.
  • Þær eru ekki afhentar öðrum nema á grundvelli lagaskyldu eða með samþykki hins skráða að uppfylltum skilyrðum þess.
Síðast uppfært: 19. janúar 2022