Hvaðan koma persónuupplýsingarnar?

Að jafnaði aflar skólinn persónuupplýsinga beint frá þeim einstaklingi sem upplýsingarnar varða. Við tilteknar aðstæður geta upplýsingarnar þó komið frá þriðja aðila, t.d. Þjóðskrá, heilbrigðisstofnun eða öðrum þriðja aðila. Þegar upplýsinga er aflað frá þriðja aðila mun skólinn leitast við að upplýsa um slíkt, eftir því sem við á.

Skráningar um nemendur í INNU
Upplýsingar geta komið frá nemanda sjálfum, forráðamanni, stjórnendum skólans, kennara, náms- og starfsráðgjafa eða öðru starfsfólki skólans sem hefur heimild til þess að veita þær.

Tölvupóstur
Tölvupóstur sem sendur er til og frá starfsmönnum MH er varðveittur í tölvupóstkerfi skólans og/eða Innu og skjalavistunarkerfinu GoPro eftir því sem við á. Nemendur og starfsmenn geta sent hver öðrum póst/skilaboð í gegnum Innu og hann er varðveittur þar.

Upplýsingar um greiningar/sérþarfir nemenda
Upplýsingar koma frá nemanda eða forráðamanni.

Myndir
Mynd af nemanda til birtingar í auglýsingaefni skólans, á heimasíðu eða samfélagsmiðli á vegum skólans, er aðeins birt að fenginni heimild frá viðkomandi og, ef það á við, forráðamanni hans. Nemandinn, eða forráðamaður ef það á við, getur dregið heimildina til baka hvenær sem er og gildir afturköllunin frá þeim tímapunkti sem hún berst. Reynt skal að bregðast við því og fjarlægja myndina í slíkum tilvikum.

Undanþága frá kröfum um heimild til myndbirtingar varðar hópmyndir sem teknar eru í skólanum eða á viðburðum á vegum hans. Þá er grundvallaratriði að enginn einn nemandi sé í brennidepli myndarinnar. Nemandi og/eða forráðmaður (ef við á) getur farið fram á að slíkar myndir verði fjarlægðar af vef skólans eða samfélagsmiðli án þess að gefa upp ástæðu.

Síðast uppfært: 17. janúar 2020