Umhverfisstefna

Markmið skólans er að efla umhverfisvitund. Í því felst m.a. að:

  • stuðla að ábyrgri afstöðu til náttúrulegra gæða og auðlindanýtingar,
  • glæða skilning á vistkerfum og sjálfbærri þróun,
  • skapa tækifæri til útivistar í íslenskri náttúru,
  • tengja umhverfismál við sögu og menningu þjóðarinnar,
  • vera til fyrirmyndar og hvetja til góðrar umgengni um náttúru, híbýli og nánasta umhverfi.


Öllu starfsfólki skólans er uppálagt að sýna gott fordæmi og leiðbeina um góða umgengni í skólanum og í ferðum á vegum hans.

Skólinn dró Grænfána að húni á vorönn 2016.

Síðast uppfært: 31. janúar 2019