Meðferð og vinnsla persónuupplýsinga

MH er afhendingarskyldur aðili til Þjóðskjalasafns skv. lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og geymir því öll gögn fram að skilum til Þjóðskjalasafns.

Öll notkun og meðferð persónuupplýsinga, s.s. söfnun þeirra, skráning, geymsla og eyðing telst vinnsla, sbr. 4 tl. 3. gr. persónuverndarlaga nr. 90/2018.

MH leggur áherslu á að gætilega sé farið með persónuupplýsingar og meðferð þeirra sé ávallt samkvæmt lögum og reglum. Markmið skólans er að ekki sé gengið lengra í vinnslu persónuupplýsinga en þörf krefur til að ná markmiði vinnslunnar. Í vinnsluskrá kemur fram hvaða heimildir eru fyrir hendi. Markmið skólans er að ávallt sé unnið samkvæmt meginreglum persónuverndarlaganna:

  • Vinnsla persónuupplýsinga skal vera lögleg og sanngjörn.
  • Upplýsingarnar skulu vera áreiðanlegar og réttmætar.
  • Þær skulu vera tryggðar gegn óheimilum breytingum og meðhöndlaðar af trúnaði.
  • Ekki má afhenda þær öðrum nema að beiðni viðkomandi og með ótvíræðu samþykki hans eða til að uppfylla lagalegar skyldur skólans.
  • Þær skal skrá í sérstökum og skýrum tilgangi og ekki má nota þær síðar í öðrum óskyldum tilgangi.
  • Þær skal vista eins lengi og þörf er á eða lög kveða á um.
  • Þær skulu vera uppfærðar og aðgengilegar.
  • Öryggi þeirra skal vera tryggt.
Síðast uppfært: 11. október 2019