Áætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi

Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í MH

Í Menntaskólanum við Hamrahlíð er hvorki einelti, kynferðisleg áreitni eða ofbeldi liðið. Ef grunur vaknar um brot á meðal nemenda eða starfsmanna skal strax tekið á málum.

Skilgreining

Samkvæmt reglugerð mennta- og menningarmálaráðuneytisins um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1000/2004 og reglugerð velferðarráðuneytisins nr. 1009/2015 er einelti skilgreint sem ámælisverð eða síendurtekin athöfn eða hegðun sem niðurlægir, gerir lítið úr, móðgar, særir, mismunar eða ógnar og veldur vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.

Birtingarmyndir geta verið margs konar:

  • Félagslegt einelti t.d. útilokun og baktal.
  • Andlegt einelti t.d. hótanir, stríðni og niðrandi athugasemdir, skriflegar og/eða munnlegar. Móðgandi símtöl, lítilsvirðandi texti í tölvupósti eða öðrum skriflegum sendingum.
  • Líkamlegt einelti t.d. líkamsmeiðingar og annað ofbeldi.
  • Kynferðislegt einelti t.d. kynferðisleg áreitni, bæði líkamleg og andleg. Efnislegt einelti t.d. skemmdir á eigum svo sem fatnaði.
  • Rafrænt einelti t.d. á spjallsíðum og í spjallforritum.

Fyrirbyggjandi aðgerðir og forvarnir

  • Í skólanum er lögð áhersla á heilbrigðan lífsstíl þar sem einelti á ekki að þrífast.
  • Starfsfólk og nemendur vita að einelti er ekki liðið í skólanum og þekkja eineltisáætlunina sem er aðgengileg öllum á heimasíðu skólans.
  • Samstarf er við foreldraráð og forvarnarfulltrúa skólans.
  • Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum starfsfólks heldur einnig á því að grundvallarreglur samskipta í skólanum séu virtar.

Viðbragðsáætlun

Ef grunur er um einelti, kynferðislega áreitni eða ofbeldi skal sá sem fær vitneskju um málið hafa samband við einhvern eftirtalinna: stjórnendur skólans, kennara, náms- og starfsráðgjafa eða hjúkrunarfræðinginn. Allar ábendingar eru kannaðar til hlítar og unnið með þær sem trúnaðarmál. 

Viðbragðsáætlun vegna eineltis

Viðurlög

Viðurlög við broti eru samkvæmt skólareglum og reglum um ríkisstarfsmenn. Gerandi eineltis verður látinn axla ábyrgð og getur fengið áminningu, verið fluttur til í áfanga/starfi eða verið vikið úr skóla/sagt upp.

 

Síðast uppfært: 10. september 2021