Sérnámsbraut

Sérnámsbraut skólans er fyrir nemendur sem notið hafa verulegrar sérkennslu í grunnskóla og þurfa einstaklingsmiðað nám. Nemendum er að miklu leyti kennt í sérdeild en þar sem því verður við komið sækja þeir nám á aðrar brautir í einstökum fögum. Mikið er lagt upp úr að brautin sé hluti af skólaheildinni.

MH er heilsueflandi skóli og því er lögð áhersla á kennslu í heilsutengdum lífsstíl. Einnig er lögð rækt við menningu og listir og nemendur fá að upplifa það sem efst er á baugi í menningarlífinu í samfélaginu hverju sinni.

Kennslan er byggð á námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling og er hún unnin út frá markmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla, ásamt upplýsingum um þarfir nemenda og mati á stöðu þeirra í námi og þroska.

Kenndar eru 20 klukkustundir á viku þ.e. 30 kennslustundir. Nemendum býðst að stunda nám í fjögur ár og útskrifast þau með lokaskírteini um námsferil sinn frá sérnámsbraut.  

Forsenda fyrir inntöku nemanda á brautina er að greining sérfræðinga fylgi umsókn.

Helstu námsþættir:

  • bóklegar greinar: íslenska, bókmenntir, stærðfræði, enska, önnur tungumál
  • verk- og listgreinar: hússtjórn, leiklist, myndlist
  • heilsurækt: íþróttir, heilbrigðisgreinar
  • upplýsingatækni:  tölvunotkun, ritvinnsla, netþjálfun
  • lífsleikni: félagsfærni, heilsuefling, samfélagsfræði
  • starfsnám: unnið í samstarfi við Vinnumálastofnun /Atvinnu með stuðningi

 

Síðast uppfært: 21. mars 2019