P - áfangar

Nemendum getur gefist kostur á svonefndum P – áföngum, þ.e. áföngum sem þreytt er próf í án þess að sækja reglulega kennslu.

Fyrir slíku námi eru eftirfarandi skilyrði:

1) Nemandi, sem á síðastliðinni önn hefur hlotið einkunnina 8, 9 eða 10 í að minnsta kosti 15 einingum að frádregnum falleiningum (einkunnum F, H, 1, 2 og 3), getur sótt um leyfi til að stunda nám í P – áföngum.

EÐA

2) Nemandi sem stundar nám á síðustu (á ólokið í mesta lagi 40 ein.) eða næstsíðustu önn (á ólokið í mesta lagi 75 ein.) getur einnig sótt um slíkt leyfi. Leyfið takmarkast við einn áfanga á næstsíðustu önn og tvo á síðustu önn nemandans í skólanum.

Athugið:

  • Allt P – nám er háð samþykki fagstjóra í viðkomandi grein og stjórnenda.
  • Deildir hafna eða heimila P-nám á faglegum forsendum.
  • Samþykktir P- áfangar birtast í Innu.

 

  • P-nemendur skulu hafa samband við fagstjóra/kennara strax í upphafi annar og standa skil á verkefnum á sama tíma og aðrir nemendur. Þar eru einnig gefnar nánari upplýsingar um skilyrði til P náms

Umsókn um P áfanga á að skila á staðfestingardegi þegar niðurstöður prófa liggja fyrir.  Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu skólans.  

Síðast uppfært: 17. desember 2018