Áætlun gegn einelti

Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti í MH

Í Menntaskólanum við Hamrahlíð er einelti ekki liðið. Ef grunur vaknar um einelti meðal nemenda eða starfsmanna skal strax tekið á málum.

Skilgreining á einelti

Samkvæmt reglugerð mennta- og menningarmálaráðuneytisins um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1000/2004 er einelti skilgreint sem ámælisverð eða síendurtekin athöfn eða hegðun sem niðurlægir, gerir lítið úr, móðgar, særir, mismunar eða ógnar og veldur vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.

Birtingarmyndir eineltis geta verið margs konar:

  •  Félagslegt einelti t.d. útilokun og baktal.
  • Andlegt einelti t.d. hótanir, stríðniog niðrandi athugasemdir, skriflegar og/eða munnlegar. Móðgandi símtöl, lítilsvirðandi texti í tölvupósti eða öðrum skriflegum sendingum.
  • Líkamlegt einelti t.d. líkamsmeiðingar og annað ofbeldi.
  • Kynferðislegt einelti t.d. kynferðisleg áreitni, bæði líkamleg og andleg. Efnislegt einelti t.d. skemmdir á eigum svo sem fatnaði.
  • Rafrænt einelti t.d. á spjallsíðum og í spjallforritum.

Fyrirbyggjandi aðgerðir og forvarnir

  •  Í skólanum er lögð áhersla á heilbrigðan lífsstíl þar sem einelti á ekki að þrífast.
  • Starfsfólk og nemendur vita að einelti er ekki liðið í skólanumog þekkjaeineltisáætlunina sem er aðgengileg öllum á heimasíðu skólans.
  • Samstarf er við foreldraráð og forvarnarfulltrúa skólans.
  • Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum starfsfólks heldur einnig á því að grundvallarreglur samskipta í skólanum séu virtar.

Viðbragðsáætlun

 Ef grunur er um einelti skal sá sem fær vitneskju um málið hafa samband við einhvern eftirtalinna: stjórnendur skólans, kennara, náms- og starfsráðgjafa eða hjúkrunarfræðinginn. Allar ábendingar eru kannaðar til hlítar og unnið með þær sem trúnaðarmál. Sjá viðbragðsáætlun og skráningarblað hér að neðan. Endurskoða skal þessa viðbragsáætlun reglulega.

Viðurlög

Viðurlög við einelti eru samkvæmt skólareglum og reglum um ríkisstarfsmenn. Gerandi eineltis verður látinn axla ábyrgð og getur fengið áminningu, verið fluttur til í áfanga/starfi eða verið vikið úr skóla/sagt upp.

Síðast uppfært 12. nóvember 2015

 

 

Síðast uppfært: 28. febrúar 2017