Skólanámsskrá - yfirlit

Formáli

Þitt er menntað afl og önd,
eigirðu fram að bjóða;
hvassan skilning, haga hönd,
hjartað sanna og góða.
                      Stephan G. Stephansson.


Námsvísir þessi er ætlaður nemendum Menntaskólans við Hamrahlíð, starfsliði og öðrum þeim er fræðast vilja um skipulag skólans og starfshætti. Ritið, sem með réttu má kalla Skólanámskrá Menntaskólans við Hamrahlíð, byggist á almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla.

Áfangakerfið - annir, áfangar, einingar

Áfangalýsingar og námsáætlanir

Almanök haust- og vorannar

Brot úr sögu skólans

Bókasafn

Deildir

Einelti - stefna og viðbrögð

Jafnréttisáætlun

Kennslufræðileg stefna

Kennsluáætlanir

Námsval

Námsbrautir

Námsframvinda - Fall í áfanga,fall á önnendurnýjun skólavistar,námstími og námshraðihlé á námi, námi hætt,  IB nemar, Mat á öðru námi

Námsmat - Einkunnatafla, mat á öðru námi

Náms- og starfsráðgjöf

P áfangar

Próf og prófreglur - Prófdagar, próftaflaprófreglur,prófstjóri, sjúkrapróf, sýnishorn prófa, leiðbeiningar til nemenda varðandi próf, prófkvíði

Reglur

Rýmingaráætlun

Skólareglur, - Kennslustundir, tölvunotkun, verkefnaskil, vímugjafar,  útgáfa og dreifing á rituðu efni,viðurlög 

Skólasóknarreglur - Veikindi,skólasóknareinkunn,framhaldseinkunn, leyfi,  sérreglur 

Skrifstofa

Stefnuskrá - Forvarna- og heilsuverndarstefna, jafnréttisáætlun, kennslustefnasjálfsmat, starfsmannastefna, umhverfisstefna, upplýsingatækni

Vörður - áhersluverkefni næstu ára

Stjórnun og starfslið - SkipuritStarfsfólk, Yfirstjórn, millistjórnendur, kennsla og þjónusta, skólastjórn, menntun og reynsla

Stúdentspróf

U áfangi, leyfi til þess að gangast undir próf í þriðja sinn

Undanþága frá undanfara

Umsókn og upphaf náms - Inntökureglur:

Útgáfur - Áfangar

Viðbótaráfangi í stundatöflu

Viðbragðsáætlun MH

Þjónusta - Áfallahjálp, Náms- og starfsráðgjöf

 

Síðast uppfært: 22. júní 2017