Áfangar

Áfangi kallast skilgreint námsefni í tiltekinni grein í eina önn. Við lok annar eru þreytt próf í námsefninu eða einkunn byggð á símati yfir önnina og hlýtur þá nemandi, sem staðist hefur áfangann með tilskildum árangri, ákveðinn einingafjölda fyrir.

Um leið og búið er að skipta námsefni hverrar greinar í áfanga eins og hér hefur verið lýst er óþarfi að ætlast til að nemendur sem hefja nám samtímis í skólanum leggi stund á sama námsefni líkt og gera verður í bekkjakerfi. Þarna er komið að hluta að því valfrelsi sem talið er einn helsti kostur áfangakerfisins.

Nemendur geta að nokkru leyti ráðið því hvaða greinar þeir leggja stund á hverja önn, hagað námshraða sínum að eigin vali innan vissra marka — og unnt á að vera að bjóða upp á fjölbreytilegra námsefni og fleiri greinar en í bekkjakerfi.

En valfrelsið hefur líka í för með sér mikilvægt frávik frá bekkjakerfi: Í stað þess að nemendum sé skipað í ákveðinn námshóp (bekk) að hausti og nemendur bekkjarins fylgist að til vors í öllum námsgreinum geta nemendur áfangakerfis verið með nýjum félögum í hverjum nýjum áfanga þar sem stundatafla hvers og eins ræðst af því hvaða áfanga hann/hún hefur valið.

Áfangakerfið í MH býður upp á sveigjanlegan námstíma eftir dugnaði og áhuga nemandans. Mörgum nemendum hentar ef til vill fjögurra ára námstími en reynslan sýnir að allstór hópur ræður við að ljúka stúdentsprófinu á þremur og hálfu ári og mestu dugnaðarforkarnir jafnvel á þremur árum. Til þess að auðvelda síðastnefnda möguleikann verða frá og með haustinu 2015 teknar upp sérstakar hraðferðir í byrjunaráföngum í ensku, íslensku og stærðfræði ætlaðar þeim sem eru með 9 eða hærra í grunnskólaeinkunn í þessum greinum. Í þessum hraðferðum þarf minni upprifjun grunnskólaefnis og farið er hraðar yfir námssefnið. Í stað tveggja fyrstu áfanganna í hverri grein kemur þá einn hraðferðaráfangi. Nýju hraðferðirnar auðvelda  nemandanum að ljúka stúdentsprófinu á styttri tíma en ella.

Frá hausti 2016 eru nýnemar innritaðir á brautir þar sem lágmarksfjöldi eininga er 215. Ljúki nemandi öllum þremur hraðferðaráföngunum, sbr. hér að ofan, er lágmarkið 206. Nemandi sem lýkur tveimur hraðferðum getur lokið námi með 209 einingum og sá sem lýkur einum hraðferðaráfanga með 212 einingum.

Síðast uppfært: 03. febrúar 2017