Áfangakerfið

Skólaárinu er skipt í tímabil, annir, og að loknu hverju tímabili eru þreytt próf (lokapróf) í námsefni annarinnar.

Annirnar eru tvær; haustönn hefst s.hl. ágústmánaðar ár hvert og henni lýkur með prófum fyrir jól, vorönn hefst snemma í janúar og henni lýkur með prófum í maí.

Kennt er í 14-15 vikur á hvorri önn. Annirnar eru eitt af undirstöðuhugtökum áfangakerfisins, námskipulags sem skólinn hefur starfað eftir frá 1972.

Í heild er skólaárið níu mánuðir og hefst á bilinu 18. – 25. ágúst ár hvert og varir til jafnlengdar í maí næsta almanaksár.

Jólaleyfi er að jafnaði frá 21. desember til 3. janúar.

Páskaleyfi er frá mánudegi í dymbilviku til þriðjudags á eftir öðrum páskadegi, þ.e. skóli hefst á miðvikudegi eftir páska.

Brautskráningar eru tvisvar á ári, í desember við lok haustannar og í maí í lok vorannar.

Síðast uppfært: 09. október 2017