Áfangalýsingar í lífsleikni

Ég – Skólinn – Samfélagið

Námsáætlun í Lífsleikni (LÍFS1AA03)

Í LÍFS-áfanganum er nemendum ætlað að skoða sjálfan sig og hugmyndir sínar í nýju umhverfi og þroska með sér ábyrgt viðhorf til þekkingar strax við upphaf skólavistar. LÍFS-áfanganum er ætlað að auðvelda nemendum að kynnast skólanum, starfsliði, þjónustu og félagslífi skólans. Kennarar í LÍFS eru jafnframt umsjónakennarar LÍFS-hópsins og verða tengiliðir í námsvali nemenda fyrstu tvær annirnar.

Meginmarkmið áfangans er að nemendur:
• kynnist og læri að nýta sér áfangakerfi skólans
• kynnist námsframboði skólans
• tileinki sér lýðræðisleg viðhorf og vinni með þeim að því að gera MH að betri skóla
• þjálfist í því að vinna í hópum
• móti sér stefnu og markmið um áframhaldandi menntun og starfsleiðir

Önnur markmið eru að nemendur:
• hafi aðgang að kennara sem verði þeim innanhandar í skólanum
• læri að gera námsferilsáætlun yfir væntanlegt nám sitt í skólanum
• hafi hóp að baklandi meðan þeir eru að finna sig innan skólans
• geri sér grein fyrir aukinni ábyrgð á námi sínu sem fylgir því að vera í framhaldsskóla
• þekki kröfur skólans um mætingar, verkefnaskil og próf
• læri að skipuleggja tíma sinn
• læri að þekkja sjálfan sig, áhugasvið, gildismat og framtíðarsýn

Námstilhögun:
• Nemendur vinna að verkefnum í hópum. Hóparnir hafa nokkuð frelsi um val á viðfangsefni og framsetningu.
• Verkefnin verða mest unnin í tímum. Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði er mikilvægt.
• Nemendur skila verkefnum á námsnetinu.

Námsefni: Gögn sem kennari dreifir.

Námsmat: Mætingarskylda er í LÍFS1AA03 og skilaskylda á öllum verkefnum. Einkunnir eru S=staðist eða F=fallið. Nemendur sem eru fjarverandi meira en fjórar kennslustundir eru fallnir í áfanganum nema þeir hafi viðeigandi skýringar.

Síðast uppfært: 12. september 2022