Áfangalýsingar í lífsleikni

Ég – Skólinn – Samfélagið Námsáætlun í Lífsleikni (LÍFS1AA03) Í LÍFS áfanganum er nemendum ætlað að skoða sjálfan sig og hugmyndir sínar í nýju umhverfi og þroska með sér ábyrgt viðhorf til þekkingar strax við upphaf skólavistar. LÍFS áfanganum er ætlað að auðvelda nemendum að kynnast skólanum, starfsliði, þjónustu og félagslífi skólans. Kennarar í LÍFS eru jafnframt umsjónakennarar LÍFS hópsins og verða tengiliðir í námsvali nemenda fyrstu tvær annirnar. Meginmarkmið áfangans er að nemendur: • kynnist og læri að nýta sér áfangakerfi skólans • kynnist námsframboði skólans • tileinki sér lýðræðisleg viðhorf og vinni með þeim að því að gera MH að betri skóla • þjálfist í því að vinna í hópum • móti sér stefnu og markmið um áframhaldandi menntun og starfsleiðir Önnur markmið eru að nemendur: • hafi aðgang að kennara sem verði þeim innanhandar í skólanum • læri að gera námsferilsáætlun yfir væntanlegt nám sitt í skólanum • hafi hóp að baklandi meðan þeir eru að finna sig innan skólans • geri sér grein fyrir aukinni ábyrgð á námi sínu sem fylgir því að vera í framhaldsskóla • þekki kröfur skólans um mætingar, verkefnaskil og próf • læri að skipuleggja tíma sinn • læri að þekkja sjálfan sig, áhugasvið, gildismat og framtíðarsýn Námstilhögun: • Nemendur vinna að verkefnum í hópum. Hóparnir hafa nokkuð frelsi um val á viðfangsefni og framsetningu. • Verkefnin verða mest unnin í tímum. Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði er mikilvægt. • Nemendur skila verkefnum á námsnetinu. Námsefni: • Gögn sem kennari dreifir. Námsmat: Mætingarskylda er í LÍFS1AA03 og skilaskylda á öllum verkefnum. Einkunnir eru S=staðist eða F=fallið. Nemendur sem eru fjarverandi meira en fjórar kennslustundir eru fallnir í áfanganum nema þeir hafi viðeigandi skýringar.
Síðast uppfært: 22. febrúar 2016